Obálka bez textu

iCard je systém personálnej identifikácie, ktorý Vám prináša spoločnosť Atos IT Solutions and Services  so svojím tímom riešiteľov a vývojárov, s takmer 30-ročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Systém je založený na báze jediného identifikačného média (čipová karta, s možnosťou využitia aj dodatočnej biometrickej identifikácie) pokrývajúci všetky potrebné činnosti personálnej identifikácie.

Je modulárny a variabilný, čo zabezpečuje maximálne prispôsobenie potrebám a predstavám konečného používateľa.  Jeho hlavnou prednosťou je to, že k nemu má prístup každý zamestnanec, na úrovni jemu pridelených prístupových práv. Od najnižšej úrovne – od zamestnancov, využívajúcich iba obmedzené množstvo funkcií, cez majstrov a vedúcich, ktorí majú dostupných viac možností, až po administrátorov, ktorí môžu ovplyvniť aplikačné nastavenia, t.j. správanie systému. 

Systém iCard obsahuje viacero vzájomne prepojených modulov, ktoré pokrývajú jednotlivé procesy firemnej agendy – od nástupu zamestnanca, cez spracovanie dochádzky, evidencia povinných školení, zlepšovacích návrhov, kontrola pohybu v rámci objektu firmy, odber stravy, spracovanie cestovných príkazov, poskytnutie ochranných osobných pracovných prostriedkov až po spracovanie podkladov pre výpočet miezd.  Samozrejmosťou sú aj integračné kanály pre okolité informačné systémy.

Nie je určený iba personalistom, ale aj zamestnancom, ktorých hlavným zameraním je bezpečnosť a vzdelávanie v podniku. Jeho prednosťou je dostupnosť všetkých potrebných informácií na jednom mieste cez prehliadač webových stránok.

Systém je dostupný cez WEB. Prihlásenie je možné vyplnením mena a hesla alebo čipovou kartou z kiosku.