Seminár iCard 2016

 Dňa 18.5.2016 sme v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi organizovali Seminár iCard na tému:

Personálna identifikácia - od čipovej karty k rozpoznávaniu tváre

pozvanka 2016

 

 

Program

 

09:30 10:00 Prezentácia účastníkov

10:00 10:10 Úvod

10:10 10:40 iCard vkocke funkcionalita systému

10:40 11:00 Technické zariadenia pre zber a spracovania dát

11:00 11:10 Prestávka

11:15 11:45 iCard vie viac opakované aktivity, anketa a doprava

11:45 12:00 Vaša tvár ako kľúč využitie biometrie v praxi

12:00 13:00 Prestávka na obed

13:00 13:30 Ani klik navyše efektívna práca v systéme

13:30 14:00 Preškolenie vybraných funkcií - reporting, kalendáre

14:00 15:00 Diskusia, konzultácie

 

Na stretnutí sme privítali zástupcov 28 organizácií. Podobne ako v predošlom roku, opäť sme zaznamenali medzinárodnú účasť. Tento rok, okrem tradičného programu týkajúceho sa systému iCard, bol venovaný biometrickej identifikácii osoby. Prednášku na tému biometrie v praxi bravúrne predniesol náš kolega Branislav Panák. Po skončení prezentácie si mohli účastníci pozrieť pracovisko pre rozpoznávanie tváre.

 

Počas školenia sa účastníci dozvedeli viac o možnosti implementácie modulu sledovania opakovaných aktivít (ako sú školenia, prípadne lekárske prehliadky), ankety spokojnosti zamestnancov a tiež o novo vyvinutom module sledovania využitia firemnej dopravy zamestnancov do zamestnania.

 
 
DSC 0096 50
DSC 0101IMG 208IMG 209