Seminár iCard 2018

 

Pozvánka 2018

Dňa 16.5.2018 sme v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi organizovali Seminár iCard na tému:

Legislatívne zmeny (Zákonník práce a GDPR)

 

Na stretnutí sme privítali zástupcov 29 organizácií. Tohto roku, zrejme aj z dôvodu legislatívnych zmien platných od mája 2018, sme zaznamenali najvyšší počet účastníkov. Podobne ako v predošlom roku, opäť sme zaznamenali medzinárodnú účasť. Vzhľadom k počtu účastníkov sme sa už konečne rozhodli využiť aj mikrofóny.

 

Hlavnou témou tohtoročného seminára bolo uplatnenie novej legislatívy o ochrane osobných údajov a zmeny v Zákonníku práce, týkajúce sa úpravy príplatkov za prácu.  

Že sa "strašiaka" s názvom GDPR skutočne nemusíte báť nás presvedčil kolega Tomáš Hlavsa. Ale nesmiete to ignorovať. Treba dobre zvážiť, ktoré osobné údaje sú pre Vašu prácu nevyhnutné a správne nastaviť procesy.

Alexandra Jančichová všetkým vysvetlila ako správne nastaviť systém tak, aby vypočítané príplatky za prácu v noci, vo sviatok a cez víkend korešpondovali s aktuálnou legislatívou. Zároveň upozornila aj na fakt, že súčasné nastavenie je platné len prechodne, od budúceho roka nás opäť čakajú ďalšie zmeny. Veď život je zmena a naši zákonodarci nás nenechajú len tak odpočívať.

V novinkách uplynulého roka Vieroslava Krausková upozornila na rozšírenie modulu aktivít o sledovanie "procesných školení" a na novinku "samoregistráciu návštev". Už pri príchode sme účastníkov vyzvali k tomu, aby využili túto možnosť registrácie návštev.  Jednak je rýchlejšia a najmä nevyžaduje obsluhu zodpovednou osobou.

 

Vrátili sme sa aj k téme ochranných osobných pracovných pomôcok. Skúsenosti z prevádzky modulu OOPP predniesla Zuzana Šimonovičová, zástupkyňa organizácie, ktorá zaviedla evidenciu OOPP cez iCard ako prvá. Keďže nemohla prísť osobne, prezentácia prebehla na diaľku. Využili sme Atos produkt "Circuit" na on-line meeting.

 

Hneď po obede sa slova ujal Ľuvodít Boďa, ktorý predstavil aktuálne technické vybavenie, ktoré komunikuje so systémom iCard. Okrem terminálov a snímačov porozprával aj o podpisových tabletoch a kioskových pracoviskách.

V poslednom bloku sme sa venovali ďalším vylepšeniam aplikácie a upozornili na jej nové možnosti. Niektoré informácie boli zaujímavé pre mnohých a určite im pomôžu pri ich práci. 

 

Počas stretnutia zazneli aj námety na ďalšie možnosti iCardu, preto ďakujeme všetkým za ich aktívnu účasť a už teraz sa tešíme na ďalší Seminár.

 

 

 

 

Tomáš

Saška

 

 

 

 

 

 

 

 

VK

 

 

 

fórum a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fórum b