Elektronické žiadankyElektronicke ziadanky

Elektronický schvaľovací proces schvaľovania žiadaniek o neprítomnosť, ktorý zabezpečuje čerpanie iba schválenej neprítomnosti. Elektronická žiadanka o dovolenku (náhradné voľno, prekážky v práci) je doručená nadriadenému na schválenie cez systém a emailom, s možnosťou rozhodnutia odpoveďou na mail. Pri rozhodovaní o schválení alebo zamietnutí dovolenky má nadriadený informáciu o zostatku dovolenky.

 

 

Dôvody implementácie modulu Elektronické žiadanky

 • Tvorba plánu čerpania dovoleniek na celý rok  s možnosťou  poslania  plánu  formou žiadanky na schválenie nadriadenému a jeho zástupcovi
 • Zníženie objemu dokladov v organizácii,  zmena papierového dokladu  na elektronický dokument,  obmedzenie nutnosti  archivácie dokumentov
 • Zrýchlenie  procesu schvaľovania
 • Podpora procesu rozhodovania pre  poskytnutie  čerpania dovolenky v čase,  kedy to neohrozuje akcieschopnosť pracovného tímu
 • Mailová notifikácia pri zmene  stavu žiadanky adresovaná  žiadateľovi, schvaľovateľovi a zástupcovi
 • Čerpanie iba schválenej neprítomnosti, kontrola  na prečerpanie dovolenky

 

Benefity zavedenia   modulu pre manažment

 • Elektronické  schválenie  žiadaniek hromadne / jednotlivo
 • Rozhodnúť o žiadanke  odsúhlasením / zamietnutím odpoveďou na mail aj z mobilu
 • Možnosť definovať  zástupcu schvaľovateľa
 • Prehľady žiadaniek  v procese  ( schvaľovaná,  schválená,  zamietnutá ... )ziadanka

 

Benefity zavedenia modulu  pre zamestnancov

 • Bezproblémové predkladanie  žiadaniek na podpis  nadriadenému     
 • Okamžité doručenie  žiadanky  na   vzdialené   pracovisko 
 • Žiadateľ vie  o aktuálnom stave  svojej  žiadanky 

 

el ziadanka