anketa

Anketa / Testovanie

Modul Anketa je určený na zistenie názoru zamestnancov na predloženú tému. Môže to byť odpoveď na jednoduchú otázku týkajúcu sa napr. kvality stravy, alebo organizovania firemnej akcie, ale môžu to byť aj odpovede na definovanú sadu otázok. V prípade, že je anketa nadefinovaná ako neanonymná, môže byť využitá aj ako nástroj na testovanie zamestnancov na overenie znalostí po absolvovanom školení.  Anketu je možné vykonať na báze dobrovoľnosti alebo povinnosti cez prihlásenie sa do aplikácie alebo pri  objednaní stravy priamo na objednávacom termináli.

 

Dôvody implementácie modulu Anketa / Testovanie

 • Získanie informácií a odpovedí na anketové  otázky oslovením vyššieho počtu zamestnancov
 • Úspora papieru v organizácii -  bezpapierová komunikácia
 • Okamžité a presné vyhodnotenie  výsledkov testu, nahradenie zdĺhavého manuálneho vyhodnocovania s rizikom chybovosti

  

Benefity zavedenia   modulu pre manažment

 • Elektronická  forma  testovania zamestnancov pre účely povinných školení,  napr. BOZP,  školenia vodičov...
 • Získanie  spätnej väzby od zamestnancov oblasti hodnotenia vzdelávacej aktivity
 • Efektívny prieskum verejnej  mienky na kľúčové otázky zamestnávateľa
 • Možnosť nastaviť anketu / test pre zvolenú  skupinu zamestnancov a časové obdobie 
 • Možnosť nastaviť anketu / test ako anonymnú alebo neanonymnú (osobnú)

 BOZP vysledok testu

 

Benefity zavedenia modulu  pre zamestnancov

 • Výsledok  testu dostupný  ihneď  po zodpovedaní poslednej otázky
 • Zamestnanec môže  test viackrát zopakovať,  až  kým nedosiahne  požadovanú  úspešnosť
 • Pohodlné  a jednoduché zadanie odpovedí na objednávacom termináli aj pre používateľa,  ktorý nie  je zdatný v práci s počítačom

      

             BOZP test