Evidencia vozidielvozidlá

Úlohou tohto modulu je zabezpečenie evidovania vozidiel vchádzajúcich a vychádzajúcich z areálu podniku s možnosťou automatického zaznamenania evidenčných čísiel vozidla a zhotovenia fotografie a video záznamu z prejazdu vozidla autobránou.

 

Dôvody implementácie modulu Evidencia vozidiel

  • Automatická evidencia všetkých vozidiel vstupujúcich do areálu so zaznamenaním ich evidenčných čísiel
  • Rýchla evidencia vodiča a posádky vozidla s možnosťou evidencie dokladov (občiansky preukaz, alebo pas)
  • Požiadavka zobrazenia fotografie a video záznamu z prejazdu vozidla autobránou

 

 

Benefity zavedenia systému

  • Presné informácie o všetkých vozidlách v areáli
  • Možnosť automatického otvárania rampy pre definovanú  skupinu vozidiel
  • Zrýchlenie prejazdu vozidiel automatizáciou evidencie snímaním dokladov cez OCR snímač 
  • Evidencia osádky vozidla snímaním zamestnaneckej karty prenosným terminálom pre evidenciu dochádzky

Ecv rampamolekula detailMolekula2 vodiči