Kamerový systémkamery

Úlohou tohto modulu je umožniť automatické vytvorenie obrazového záznamu (fotografia, video záznam) z prechodu osoby definovaným bodom (snímanie na dochádzkovom termináli s kamerou, resp. prístupovom snímači pri dverách alebo na turnikete) s možnosťou jeho zobrazenia v systéme iCard.

 

Dôvody implementácie  Kamerového systému

  • Nutnosť mať  v reálnom čase prehľad o situácii vo vstupných priestoroch
  • Požiadavka dodatočnej kontroly kamerového záznamu vybraných prístupových bodov
  • Požiadavka spojenia záberu kamery s udalosťou snímania čipovou kartou
  • Požiadavka zamedzenia možnosti zneužitia karty cudzou    osobou  
  • Potreba dostupnosti záznamu z kamery  v čase snímania kartou pre nadriadených priamo v systéme iCardkamera

 

Benefity zavedenia systému

  • Obrazový záznam z prechodu osoby cez kontrolované miesto
  • Zobrazenie záznamu z kamery v čase snímania RFID karty v dochádzke zamestnanca dostupné nadriadeným pracovníkom
  • Nevyžaduje inštaláciu špeciálneho prehľadového SW na pracovnej stanici používateľa, je dostupný cez web prehliadač

 

 

 

Kamerový systém

ST10 Kotlár