Platobná kartakarta

Využitie čipovej karty zamestnanca ako platobnej karty vo vnútropodnikovom platobnom systéme. Umožňuje bezhotovostnú platbu za nákup v  bufete alebo v  jedálňach. Systém je možné využiť ako kreditný aj ako debetný.

 

Dôvody implementácie Platobného systému

 • Umožnenie platby za tovar bezhotovostným spôsobom
 • Odstránenie manipulácie s finančnou hotovosťou
 • Umožnenie poskytnutia odberu stravy osobám, ktorým nie je možné vykonať zrážku zo mzdy (napr. dôchodcom, dodávateľom,...)

 

Benefity zavedenia systému  pre manažment

 • Nahradenie manipulácie s hotovosťou využitím bezhotovostných platieb kartou
 • Možnosť hromadného „nabitia“ karty údajom o výške dotácie na stravu
 • Automatický prenos údajov prečerpania limitu ako zrážky do miezd
 • Možnosť rozširovania prevádzok, ktoré budú akceptovať platbu zamestnaneckou kartou

 

Benefity zavedenia systému  pre zamestnancov

 • Použitie zamestnaneckej karty aj na platbu za tovar vo vybraných prevádzkach firmy
 • Možnosť využitia firmou poskytnutého limitu prečerpania, s jeho dodatočným zaplatením formou zrážky zo mzdy
 • Možnosť „nabitia“ karty sumou podľa vlastného rozhodnutia
 • Možnosť on-line kontroly stavu na karte a pohyboch na nej aj cez mobilnú aplikáciu

 

 

Strava Mobilná aplikácia stav

Strava Mobilná aplikácia pohyby nakupy3