Špeciálne moduly

iCard vám okrem základných modulov ponúka mnoho ďalších nenahraditeľných funkcionalít:

Integráciu na váš informačný systém.

Definíciu chodu integrovaných technických zariadení.

Nastavenie aplikačných práv používateľov.

Evidenciu a spracovanie potrebných údajov o osobách evidovaných v systéme.

Rozšírené moduly

Chcete lepšie poznať vašich zamestnancov? Potrebujete pripraviť školenia? Umožnite zamestnancom vyjadriť sa pomocou modulu Anketa.

Spýtajte sa ich akúkoľvek otázku a vyhodnoťte ich odpovede v reálnom čase. Zorganizujte anketu či testovanie s preddefinovanými otázkami, na ktoré môžu odpovedať anonymne alebo neanonymne.

Anketu je možné vykonať na báze dobrovoľnosti alebo povinnosti cez prihlásenie sa do aplikácie. Výsledok testu je dostupný ihneď po zodpovedaní poslednej otázky a zamestnanec môže test viackrát zopakovať, až kým nedosiahne požadovanú úspešnosť

Modul Zlepšovacie návrhy zabezpečuje elektronický zber návrhov na zlepšenie, ktoré zadávajú samotní zamestnanci.

Umožňuje nadriadeným návrh posúdiť, akceptovať a realizovať. Po nazbieraní dostatočného počtu bodov si môže zamestnanec vybrať odmenu za podané zlepšovacie návrhy.

Zvýšite tým motiváciu zamestnancov a pomocou efektívneho systému odmeňovania aj ich pracovnú morálku. Elektronický zber a posúdenie každého návrhu zamestnanca cez systém vám zaručí, že ani jeden návrh sa nestratí a môže sa pre vás stať prínosom.

Modul OOPP zabezpečuje evidenciu odovzdaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pre každého zamestnanca na základe použitia čipovej karty.

Úplne nahradí papierovú evidenciu vydaného materiálu, umožní vám sledovať náklady na vydané ochranné prostriedky a zabezpečí, aby sa dostali len do rúk povolaných osôb.

Modul Aktivity je určený k evidencii, plánovaniu a vyhodnoteniu absolvovania povinných aj nepovinných odborných školení či vstupných a preventívnych lekárskych prehliadok.

Umožňuje získať informácie o druhoch školení a lekárskych prehliadkach, ktoré zamestnanci podniku musia absolvovať. 

Zabezpečuje automatické poslanie e-mailovej správy zamestnancovi, jeho nadriadenému a osobe zodpovednej za organizáciu školenia pred ukončením platnosti danej aktivity. Vďaka modulu môžete automaticky sledovať termíny aktivít, dodržiavanie ich plnení a efektívne ich plánovať.

Spojte sa s najlepšími

Viac ako 30-ročné skúsenosti

Najpokročilejší systém personálnej identifikácie iCard vám prináša skúsený tím vývojárov zo spoločnosti Atos IT Solutions and Services. iCard sme úspešne nasadili už v desiatkach firiem, miest a štátnych inštitúcií po celom Slovensku.

Slovenský cloud provider č. 1

Najviac systémových integrácií vo verejnom IT od roku 2014

250 zamestnacov na Slovensku

Tržby 47 miliónov eur v roku 2021

Slovenský líder v digitalizácii vzdelávacieho obsahu

Kontaktuje nás

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, preto nás neváhajte kontaktovať.

Sme tu pre Vás.

 

+421 911 591 804

roman.furo@atos.net

 

Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Vinohradnícka 6
971 01 Prievidza,
Slovensko


    Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely kontaktovania