Digitalizácia ponúka nové príležitosti k získavaniu konkurenčnej výhody, avšak prichádza aj so značnými výzvami.

19. - 20. október 2023 od 11:00
Hotel Kaskady, Sliač
Letecká 19, 962 31 Sliač-Sielnica

Wellness a kongresový hotel Kaskády sa nachádza na úpätí Kremnických vrchov v obci Sliač - Sielnica, medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.

Keynote spíkri

Ivan Makatura

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti

Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov.

Vyštudoval odbory výpočtová technika a aplikovaná informatika na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Neskôr absolvoval postgraduálne štúdium na Znaleckom ústave elektrotechniky a informatiky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Aktuálne je externým doktorandom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave.

Pôsobí tiež ako predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti a člen rady ISACA Slovensko. Je známym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích podujatiach, ako aj autorom mnohých článkov a publikácií s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Tibor Kolejak

Amazon Web Services (AWS)

Skúsený profesionál v oblasti riadenia rozvoja podnikania a poradenského predaja. Pomáha svojim zákazníkom riadiť agendu obchodu a digitálnej transformácie. Viedol tímy a zastával rôzne obchodné funkcie v rozličných krajinách a regiónoch strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Pred AWS pracoval ako generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Kazachstan a člen predstavenstva Americkej obchodnej komory v Almaty. Počas svojej dlhej kariéry riadil rôzne funkcie vrátane financií, obchodnej prevádzky a marketingu a rozvíjal cloudový biznis v Českej republike, na Slovensku, v Bielorusku, Azerbajdžane, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku a Mongolsku.

Program konferencie

11:00

Registrácia

12:00

Obed

13:00

Privítanie hostí

Martin Sůra, Generálny riaditeľ, Eviden Slovakia

Keynotes

13:10 - 13:30

Vzdelávanie a bezpečnosť

Ivan Makatura, Generálny riaditeľ, Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti

Mnoho firiem a manažérov má sklon pri slovách “kybernetická bezpečnosť” presúvať tému, prácu a zodpovednosť na IT oddelenie. Prax ukazuje, že kybernetickú bezpečnosť síce nie je možné realizovať bez technológií, ale absolútnym základom sú primerané vedomosti a prístup na všetkých úrovniach od majiteľov, vedenia spoločnosti cez manažérov až po koncových používateľov. Radi by sme sa venovali významu vzdelávania a certifikácie z hľadiska kybernetickej bezpečnosti od povedomia o hrozbách a rizikách až po certifikáciu špecialistov.

13:40 - 14:00

6+1 krokov k nasadeniu umelej inteligencie

Tibor Kolejak, Amazon Web Services (AWS)

Panelové diskusie

14:15 - 15:00

Modernizácia riešení

Povieme si aké sú technologické trendy pri modernizácií existujúcich riešení za účelom zvyšovania productivity. ​Počas diskusie sa budeme rozprávať o modernizácií riešení počnúc podporou automatizácie, cez transformácie do cloudového prostredia až po využívanie umelej inteligencie.​ ​ Povieme si viac o výhodách tvorby cloud natívnych riešení a následné implementácie pracovných postupov DevSecOps.

Účastníci diskusie

Patrik Plachý​
Solution Architect
Red Hat

Patrik začal jako vývojář v C a později v C ++, Pascal a Python. Později programoval moduly pro Oracle Database a přešel k návrhu kódu pro Backendy. Pomáhal u zákazníků zavádět Enterprise systémy a v posledních letech se zaměřoval na systémy Linux, práce s Clusterware a High Availability. V současné době je zaměstnán jako Solution Architect v Red Hat, kde se specialuzuje na oblast kontejnerového vývoje a jeho nasazení u zákazníku v ČR a SK.​

Veronika Dely​
SAP Consultant FI/CO Senior
Eviden

Veronika začala pracovať so SAP najprv ako používateľ a následne ako konzultant pre moduly FI/CO. (Účtovníctvo, Controlling) Na začiatku sa venovala požiadavkám pre podporu koncových používateľov, implementáciám a návrhom nových riešení pre zákazníka. Takisto sa začala venovať aj novým modulom ako je MM a SD (Logistika). ​ Neskôr sa začala zaujímať o SAP inovácie, a teda sa dostala aj k automatizácii procesov, ktorá vie výrazne uľahčiť manuálnu prácu, zamedziť chybovosť a takisto aj ušetriť veľa času samotným používateľom. ​ V súčasnej dobe pracuje ako SAP Consultant FI/CO Senior v spoločnosti Eviden.

Petr Holan
Head of OneCloud Solution Architect
Eviden

Petr je vedúcim cloudovej praxe v spoločnosti Eviden CZ. Je tiež nadšeným architektom a softvérovým inžinierom. Predtým viedol vývojové tímy v rôznych projektoch a pracoval aj ako konzultant a vývojár ECM. Baví ho cloud, kontajnery, mikroslužby a vývoj moderných dynamických aplikácií. Je zvedavý takmer vo všetkých smeroch, každý deň sa snaží naučiť niečo nové, rád sa učí nové veci a snaží sa k tomu motivovať aj ostatných.

Ondrej Belica
Špecialista pre služby HPE GreenLake
HPE

Ondrej pôsobí v Hewlett Packard Enterprise Slovakia od roku 2012 na obchodných pozíciách pre predaj konzultačných a podporných služieb HPE. V súčasnosti je zodpovedný za predaj HPE GreenLake, teda predaj portfólia HW, SW a služieb HPE formou “as a Service”.

15:00 - 15:15

Prestávka - ochutnávka kávy Ebenica

15:15 - 16:00

Klaudové služby a ich bezpečnosť: Skúsenosti a perspektívy slovenských zákazníkov

Napriek dlhému obdobiu nedôvery a rezistencie je dnes klaud bežnou súčasťou nášho osobného a firemného kybernetického priestoru. Napriek jeho všadeprítomnosti to neznamená, že je to jediná forma ukladania a spracovania dát. A zrejme ani nikdy nebude.​

Počuli ste príbeh o tom, ako sa v prvých dňoch vojny na Ukrajine podarilo urýchlene zmigrovať do bezpečia celé ministerstvá a viac ako 14 PB kritických dát?​

V diskusii sa porozprávame o tom kam sa klaudové služby dnes posunuli, či je klaud bezpečný a ako sa na to pozerajú slovenskí zákazníci, aké majú s nimi skúsenosti a plány, či sa niečoho obávajú alebo prípadne sa na niečo aj tešia.

Účastníci diskusie

Michal Gondek
IT Infrasructure Architect
Tatra banka

​Silnú bázu IT zručnosti získal už počas štúdia informatiky, ktorú umocnil pôsobením na viacerých pozíciách počas viac ako 18-ročnej IT kariéry. ​ V Tatra banke pomáha rozvíjať riadenie technologickej architektúry podľa TOGAF metodológie v rámci Enterprise Architektúry. ​ Disponuje silným know-how v oblasti programovania, administrácie Linux/Aix systémov, zálohovacích systémov, sietí, prevádzky web/aplikačných serverov, databáz, messaging systémov (MQ, Kafka), kontajnerových riešení (Kubernetes, Red Hat Openshift, AWS ECS, EKS ), identity managementu, monitorovacích riešení infraštruktúry (Application Performace Monitoring). ​ Spolupodieľal sa na príprave Cloud stratégie v Tatra banke. ​ V súčasnosti sa venuje migráciám aplikácii do public cloudu, návrhu architektúry, implementácii devops blueprintov, automatizácii konfigurácie infraštruktúry (Infrastructure as Code - IaC), stanovovaniu interných štandardov so zohľadnením posledných trendov v IT architektúre – mikroservisná architektúra, elasticita infraštruktúry, rezilientný dizajn s najvyšším možným zabezpečením.

Dávid Pálinkás
Cloud Platform Leader
IBM​

Dávid patrí do rodiny IBM už viac ako 10 rokov. Postupne získaval skúsenosti vo viacerých pozíciach, najprv vo svete operations a offering manažmentu, a neskôr v obchodných pozíciach od obchodného zástupcu pre analytický sw až po starostlivosť o obchodnú sieť. Od roku 2020 vedie oddelenie Cloud-u v Českej a Slovenskej republike.​ ​

Ján Beňadik
Cloud expert
Eviden 

Ján sa začal pohybovať v IT prostredí pred viac ako 35 rokmi, spočiatku priamo vo výrobe / montáži prvých XT na Slovensku, neskôr prešiel od technika, cez programátora databázových systémov na platforme Informix, administrátora prevádzky, integrátora, delivery managera a architekta komplexných IT systémov prevažne na unixových platformách SCO / DG / HP / IBM, s odskočením si do oblasti kontinuálneho zlepšovania, procesných analýz a LEAN manažmentu doma aj v zahraničí, až po IT architekta riešení so zameraním na IT outsourcing, smart IoT a cloud.

Milan Paštrnák
Odborník na bezpečnosť
Eviden

Milan sa už počas vysokej školy venoval programovaniu a implementácii pokročilých signal procesing aplikácii na embedded platformy. Následne sa jeho pracovné zameranie zmenilo na oblasť SW architektúry enterprise systémov počínajúc kompletne naprogramovanými menšími aplikáciami až po komplexné systémy postavené na integráciách viacerých platforiem. Témy kryptografie a identity manažmentu ho postupne vťahovali do oblasti bezpečnosti. V súčasnosti sa venuje transformačným témam s dôrazom na bezpečnosť najmä hybridných riešení postavených na službách prevádzkovaných „in-house“ a v cloude.

16:15 - 17:00

Trendy v oblasti kybernetických hrozieb ako aj pri zvyšovaní kybernetickej bezpečnosti

Technológia a digitálna transformácia spôsobujú, že rastie podiel informácií v digitálnej podobe, ich spracovanie je taktiež v digitálnej podobe. V novinkách vedy a techniky sa stále častejšie hovorí o superpočítačoch a kvantových počítačoch. Okrem množstva prínosov sa s tým spája hrozba prelomenia šifier, ktoré sa dnes považujú za bezpečné. ​ Snáď ešte väčšou hrozbou je dnes prudko sa rozrastajúce uplatnenie AI a samoučiacich algoritmov. Už dnes je ťažké rozoznať, či s vami chatuje stroj, alebo človek. Narastá zraniteľnosť firiem, osôb, ale aj štátov. ​ Ako veľmi sa máme báť?

Účastníci diskusie

Michal Sekula
Security Consultant
Eviden

​V oblasti IT pracuje viac ako 25 rokov. Na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave vyštudoval odbor Jadrová energetika. Po krátkom pôsobení v atómovej elektrárni sa jeho profesionálne zameranie prenieslo do IT. V minulosti sa venoval predovšetkým technologickým službám s vysokou dostupnosťou. Posledné roky sa zameriava na návrhy riešení v oblasti IT a OT bezpečnosti. Je držiteľom certifikátov CISM a CISA od organizácie ISACA.

Ivan Makatura​
Generálny riaditeľ
Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti

​Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti. Aktívne participuje na príprave legislatívy a technických noriem, okrem iného aj ako člen technickej komisie ISO/IEC. V IT odvetví pracuje viac ako 30 rokov. Pôsobí tiež ako predseda správnej rady Asociácie kybernetickej bezpečnosti a člen rady ISACA Slovensko. Je známym prednášajúcim na slovenských i medzinárodných konferenciách a vzdelávacích podujatiach, ako aj autorom mnohých článkov a publikácií s témou informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Ondrej Kováč​
Solution Engineer
Exclusive Networks Czechia

​Pôsobí v oblasti IT bezpečnosti viac ako 3 dekády. Pracoval na rôznych pozíciách od administrátora systémov, pre vendrov na pozíciách ako technická podpora predaja, Systémový špecialista a Solution engineer. Tiež má skúsenosti s implementáciou technológií ako dodávateľ IT riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti ako aj auditnou činnosťou. Dnes sa venuje práci v distribúcii IT bezpečnostných riešení, kde prináša inovatívne témy a riešenia pre partnerov a zákazníkov na Slovensku a Čechách. Rozvíja a podporuje projekty a služby na zvýšenie kybernetickej odolnosti pre komerčné aj nekomerčné subjekty. Venuje sa tiež dobrovoľnej činnosti na rozvoj bezpečnostného povedomia pre rôzne organizácie a táto činnosť je podporená aj publikovaním článkov na LinkedIn, iných médiách a účasťou v diskusiách.​

Priestor na wellness a diskusiu

19:00

Večera

20:00

Koncert kapely Hex

21:00

Kasíno a ochutnávka vína & spiritov

23:00

Kapustnica

Partneri konferencie