Seminár je určený informatikom, zamestnancom personálnych a mzdových útvarov, zamestnancom zodpovedným za bezpečnosť v podniku, vzdelávanie zamestnancov a všetkým, ktorých zaujíma personálna identifikácia.

Využite možnosť vidieť a vyskúšať si nami ponúkané technické vybavenie.

Seminár je bezplatný.

Miesto konania

Hotel Dixon****
Švermova 32, 97404 Banská Bystrica, Slovensko

Program

09:30 – 10:00

Prezentácia účastníkov

10:00 – 10:10

Úvod

10:10 – 10:35

iCard to vie

 • Vyhodnotenie skúšobnej doby
 • Ročný plán indikatívnej a riadnej dovolenky
 • Prerušenia výkonu práce vs. zaokrúhľovanie
 • Konto pracovného času, tvorba, čerpanie, vyrovnávacie obdobie

10:35 – 10:50

Power BI – grafické vyhodnotenie údajov z iCard-u 

10:50 – 11:10

Prestávka

11:10 – 11:50

Pasívna bezpečnosť v praxi

 • Evidencia lekárskych prehliadok
 • Novinky v evidencii školení
 • Novinky v evidencii OOPP
 • Evidencia úrazov

11:50 – 13:00

Prestávka na obed

13:00 – 13:30

iCardMobile – dochádzka vo Vašich rukách kedykoľvek a kdekoľvek

13:30 – 13:45

Novinky

 • Úpravy v číselníkoch a na osobnej karte
 • Cestovné príkazy
 • Žiadanky
 • ePN

13:45 – 14:00

SAP – automatické spracovanie údajov z iCard-u

14:00 – 14:30

Záver a žrebovanie

14:30 – 15:00

Diskusia a konzultácie