Špeciálne moduly

Systém iCard vám okrem základných modulov ponúka mnoho ďalších nenahraditeľných funkcionalít:

Integráciu na váš informačný systém.

Definíciu chodu integrovaných technických zariadení.

Nastavenie aplikačných práv používateľov.

Evidenciu a spracovanie potrebných údajov o osobách evidovaných v systéme.

Zlepšovacie návrhy

Modul Zlepšovacie návrhy zabezpečuje elektronický zber návrhov na zlepšenie, ktoré zadávajú samotní zamestnanci.

Umožňuje nadriadeným návrh posúdiť, akceptovať a realizovať. Po nazbieraní dostatočného počtu bodov si môže zamestnanec vybrať odmenu za podané zlepšovacie návrhy.

Zvýšite tým motiváciu zamestnancov a pomocou efektívneho systému odmeňovania aj ich pracovnú morálku. Elektronický zber a posúdenie každého návrhu zamestnanca cez systém vám zaručí, že ani jeden návrh sa nestratí a môže sa pre vás stať prínosom.

Anketa / Testovanie

Chcete lepšie poznať vašich zamestnancov? Potrebujete pripraviť školenia? Umožnite zamestnancom vyjadriť sa pomocou modulu Anketa.

Spýtajte sa ich akúkoľvek otázku a vyhodnoťte ich odpovede v reálnom čase. Zorganizujte anketu či testovanie s preddefinovanými otázkami, na ktoré môžu odpovedať anonymne alebo neanonymne.

Anketu je možné vykonať na báze dobrovoľnosti alebo povinnosti cez prihlásenie sa do aplikácie. Výsledok testu je dostupný ihneď po zodpovedaní poslednej otázky a zamestnanec môže test viackrát zopakovať, až kým nedosiahne požadovanú úspešnosť

Zlepšovacie návrhy

Modul Zlepšovacie návrhy zabezpečuje elektronický zber návrhov na zlepšenie, ktoré zadávajú samotní zamestnanci.

Umožňuje nadriadeným návrh posúdiť, akceptovať a realizovať. Po nazbieraní dostatočného počtu bodov si môže zamestnanec vybrať odmenu za podané zlepšovacie návrhy.

Zvýšite tým motiváciu zamestnancov a pomocou efektívneho systému odmeňovania aj ich pracovnú morálku. Elektronický zber a posúdenie každého návrhu zamestnanca cez systém vám zaručí, že ani jeden návrh sa nestratí a môže sa pre vás stať prínosom.

Aktivity

Modul Aktivity je určený k evidencii, plánovaniu a vyhodnoteniu absolvovania povinných aj nepovinných odborných školení či vstupných a preventívnych lekárskych prehliadok.

Umožňuje získať informácie o druhoch školení a lekárskych prehliadkach, ktoré zamestnanci podniku musia absolvovať. 

Zabezpečuje automatické poslanie e-mailovej správy zamestnancovi, jeho nadriadenému a osobe zodpovednej za organizáciu školenia pred ukončením platnosti danej aktivity. Vďaka modulu môžete automaticky sledovať termíny aktivít, dodržiavanie ich plnení a efektívne ich plánovať.

Ochranné osobné pracovné prostriedky

Modul OOPP zabezpečuje evidenciu odovzdaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pre každého zamestnanca na základe použitia čipovej karty.

Úplne nahradí papierovú evidenciu vydaného materiálu, umožní vám sledovať náklady na vydané ochranné prostriedky a zabezpečí, aby sa dostali len do rúk povolaných osôb.

Výpožičky

Modul „Výpožičky“ pracuje s dynamicky prideľovanými výpožičkami. To sú tie, ktoré si zamestnanec požičia na obmedzený čas a následne vráti. Po vrátení je možné túto položku prideliť ďalšiemu zamestnancovi.

Zamestnanec môže mať akýchto položiek požičaných niekoľko. V praxi je použitie tohto modulu vhodné pre prideľovanie kľúčov na recepcií / vrátnici, požičiavanie kľúčov od vozidiel a podobne.

Samozrejmosťou je absolútny prehľad o výpožičkách – kedy a kto má / mal položku pridelenú, čo môže zamestnanec potvrdiť priložením čipovej karty.

Aktivity

Modul Aktivity je určený k evidencii, plánovaniu a vyhodnoteniu absolvovania povinných aj nepovinných odborných školení či vstupných a preventívnych lekárskych prehliadok.

Umožňuje získať informácie o druhoch školení a lekárskych prehliadkach, ktoré zamestnanci podniku musia absolvovať. 

Zabezpečuje automatické poslanie e-mailovej správy zamestnancovi, jeho nadriadenému a osobe zodpovednej za organizáciu školenia pred ukončením platnosti danej aktivity. Vďaka modulu môžete automaticky sledovať termíny aktivít, dodržiavanie ich plnení a efektívne ich plánovať.

Spojte sa s najlepšími

Viac ako 30-ročné skúsenosti

Najpokročilejší systém personálnej identifikácie iCard vám prináša skúsený tím vývojárov zo spoločnosti Eviden Slovakia. Systém iCard sme úspešne nasadili už v desiatkach firiem, miest a štátnych inštitúcií po celom Slovensku.

Slovenský cloud provider č. 1

Najviac integrácií vo verejnom IT od roku 2014

250 zamestnancov na Slovensku

Tržby 47 miliónov eur v roku 2021

Líder v digitalizácii vzdelávacieho obsahu

O spoločnosti Eviden

Ponúkame vám stabilitu nadnárodnej spoločnosti. Sme technologický líder v digitálnej transformácii postavenej na dôvere, udržateľnosti a dátach.

Pozeráme sa do budúcnosti. Sme firmou novej generácie s vedúcou pozíciou v oblasti digitálnych technológií, cloudu, pokročilých výpočtových technológií a bezpečnosti.

Pôsobíme vo viac ako 47 krajinách, ponúkame vám dokonalé znalosti a tím expertov. Máme špičkových ľudí, ktorí high-end IT rozumejú lepšie ako ktokoľvek iný.

Ukážeme vám tie najlepšie riešenia pre digitálnu dobu. Vydajte sa s nami na cestu budovania vašej digitálnej budúcnosti. Sme Eviden. To najlepšie ešte len príde.

Kontaktujte nás

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky, preto nás neváhajte kontaktovať. Sme tu pre Vás.

 +421 911 591 804
roman.furo@eviden.com

Eviden Slovakia s.r.o.
Vinohradnícka 6
971 01 Prievidza
Slovensko